Onur Kurulu

 • Prof. Dr. Ünal AY (Çağ Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Yener GÜLMEZ (Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili)
 • Prof. Dr. Çetin BEDESTENCİ (Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Şehnaz ŞAHİNKARAKAŞ  (Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Deniz Aynur GÜLER (Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Sempozyum Başkanı

 • Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT (Çağ Üniversitesi)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Sevin ARSLAN (Çağ Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Elmas ŞAHİN (Çağ Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Şirvan KALSIN (Çağ Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT (Çağ Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Belde AKA (Çağ Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Ali KÖROĞLU (Çağ Üniversitesi)

Sempozyum Yürütme Kurulu

 • Öğr. Gör. Özge PARLARDEMİR (Çağ Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Süreyya SAYGILI (Çağ Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Seyfettin ÖZDEMİREL (Çağ Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Alper YILDIZ (Çağ Üniversitesi)
 • Arş Gör. Demet CANARSLAN (Çağ Üniversitesi)

Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ali YAKICI (Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mehmet Erol (Gaziantep Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN (Mersin Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Cengiz GÖKŞEN (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Refiye ŞENESEN (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Dilek BATİSLAM (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Deniz ABİK  (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Muna Yüceol ÖZEZEN (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Engin ÇETİN (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Elmas ŞAHİN (Çağ Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Mustafa AYDEMİR (Ağrı Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ (Çukurova Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Şirvan KALSIN (Çağ Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT (Çağ Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Belde AKA (Çağ Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞANER (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hilal Nayır EKİNCİ (Mersin Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslı Ağcalar BALİ (Mersin Üniversitesi)