16 Mart 1921 Türkiye-Sovyetler Birliği Dostluk ve Kardeşlik Andlaşması’nın 100. Yıldönümü Anısına
Saat Program Başlık
10:00 AÇILIŞ KONUŞMASI Doç. Dr. Murat Koç
    Çağ Üniversitesi
10:30    
  ANAHTAR KONUŞMACI Büyükelçi Yönet Can Tezel
    Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü
    “Türk-Rus İlişkilerine Bir Bakış”
11:00 1. Oturum Tarihin Ağırlığından Türkiye-Rusya İlişkilerinin Bugününe ve Yarınına Bakmak
Oturum Başkanı: Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin Oba
Çağ Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
11:15 Prof. Dr. Tatiana Shakleina  “21. Yüzyıl Dünya Düzeninin Oluşumunda Önde Gelen Dünya Güçlerinin Rolü: Rusya ve Türkiye’nin Rolleri”
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü 
11:45 Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko “Rusya ve Türkiye, Medeniyetler Arası İlişkiler”
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı- Ankara
12:15 Dr. Yevgeniy Bahrevskiy “Türkiye ve Rusya Arasındaki Münasebetlerde İmgeler: Tarihi Mirasımız ve Gelecek”
Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı-Ankara
12:45 Dr. Öğr. Üyesi Onur İşçi “Türkiye ve Rusya İlişkilerine Tarihi ve Stratejik Açılardan Bakmak”
Rusya Araştırmaları Merkezi Müdürü
Bilkent Üniversitesi
13:15-14:00 ARA Fotoğraf Sergisi: Türkiye’ye Sığınan Ruslar
14:00 2. Oturum Bir Kuşak Bir Yol Projesi Bağlamında Türkiye- Rusya İlişkileri”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Khaladdin İbrahimli
Çağ Üniversitesi
 
14,15 Maksim Shevchenko “Türkiye-Rusya İlişkilerinin Bölgesel ve Küresel Etkileri”
Rus Siyasetçi, RF Sivil Toplum ve İnsan Hakları Gelişimi Başkanlık Konseyi Üyesi
14,45 Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Köstem “Türk-Rus İlişkilerinin Politik Ekonomisi: Asimetrik Karşılıklı Bağımlılığın Evrimi”
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
15:15 Doç. Dr. Fahri Erenel “Çatışma Bölgelerinde Potansiyel İşbirliği”
İstinye Üniversitesi
16:15 KAPANIŞ KONUŞMALARI Büyükelçi  (E) Halil Akıncı
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin Oba
Prof. Dr. Khalladin İbrahimli