Slider
Banner Shadow

Bildiri Özeti

Davet Metni

Komiteler

Davet Metni

24-25 Nisan 2020

STEAM’de Medyanın Görünmeyen Yüzü – Uluslararası Konferans

Çağ Üniversitesi

Davet Metni

Yenilikçi bir yaklaşım olarak STEAM, K-12 eğitiminde yer alan bütün dersleri görünür bir biçimde bünyesinde barındırıyor. Medya, her ne kadar bugünün dünyasında pek çok farklı türüyle hayatımızı ele geçirmiş olsa da, STEAM’de açık ve net bir görünürlüğe sahip değil. Bu nedenle, 21. Yüzyıl’ın öğrencilerini, gelecekte karşılaşacakları küresel zorluklara karşı daha eğitimli hale getirebilmek için, K-12 eğitimindeki STEAM yaklaşımında medyayı görünür hale getirmek zorunlu hale gelmiştir.

Bu konferansı, 21. yüzyılın küresel zorluklarına odaklanarak, STEAM derslerine medyayı yerleştirmenin yollarını tartışmak amacıyla, kariyerlerinin her aşamasında akademisyenler, araştırmacılar, eğitimciler, öğretmenler ve bürokratlar için ortak bir platform geliştirmek amacıyla düzenliyoruz. Özellikle aşağıdaki konularla ilgileniyoruz:

 • Medya Eğitimi
 • STEM/STEAM Eğitimi
 • Eleştirel Medya / Eleştirel Medya Okuryazarlığı
 • Medyadaki Güncel Eğilimler
 • Medya ve Öğrenme
 • İletişim ve Medya Eğitimi
 • Eğitim Araştırmalarında Metodoloji

Sunum Türleri

Katılımcıların, tamamlanmış çalışmalarını, devam eden çalışmalarını ya da posterlerini konferans ekibine sunmaları beklenmektedir. Konferansın dili İngilizce ve Türkçe Olacaktır.

 • Tamamlanmış ya da devam eden çalışmalar (15 dakikalık sunum ve 5 dakikalık soru-cevap süresi)
 • Poster Sunumu (Posterler, en fazla A1—594mm x 840mm olmak üzere herhangi bir ebatta olabilir.)

Bildiri Özeti

  Önemli Tarihler

  Bildiri Özet Gönderimi Son Tarih

  13 Mart 2020

  Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması

  20 Mart 2020

  Kayıt ve Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih

  5 Nisan 2020

  Kayıt

  KONFERANS ÜCRETİ  
    Öğretmenler   100 ₺
    Akademisyen   200 ₺
    Uluslararası Katılımcılar   50  €

  Katılım ücretini yatırırken aşağıdaki IBAN bilgileri kullanınız. Ödemeyi yaparken açıklama kısmına “Adınız Soyadınız/ Tc Kimlik Numaranız/ STEAMKonferansı2020” olarak belirtiniz.

  Hesap Türü: TRY
  Çağ Üniversitesi
  Ziraar Bankası
  IBAN: TR 4700 0100 0013 2598 1885 5046
  Açıklama: AdınızSoyadınız/TcKimlikNumaranız/STEAMKonferansı2020

  Hesap Türü: EUR
  Çağ Üniversitesi
  Ziraat Bankası
  IBAN:TC 2000 0100 0013 2598 1885 5047
  Açıklama: AdınızSoyadınız/STEAMKonferansı2020

  İletişim