Kongrede konuşmacı olarak yer alacak veya yüz yüze katılım sağlacak olan katılımcıların / dinleyicilerin ulaşımı için Çukurova Üniversitesi adresi aşağıda belirtilmiştir.

Kongreye online olarak katılacak katılımcılar için ilerleyen tarihlerde online platform giriş bilgileri web sayfamızda ilan edilecektir.

Çukurova Üniversitesi, Balcalı, 01330 Sarıçam/Adana