Kongrede sunulan bildiriler Kısa Özet olarak kongre e-kitapçığında basılacaktır. Kongrede sunulan bildirilerden seçilen nitelikli çalışmalar tam metin makale olarak kitap halinde  Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu- Atatürk Araştırma Merkezi tarafından basılacaktır.