Banner Shadow

DAVETLİ KONUŞMACILAR
Uluslararası İnsancıl Hukuk Enst.

Claudio DELFABRO

Uluslararası İnsancıl Hukuk Enst.
 Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray EKŞİ

 Özyeğin Üniversitesi
UNHCR Türkiye Temsilcisi 

Philippe LECLERC

UNHCR Türkiye Temsilcisi 

ÖNEMLİ TARİHLER

 Özet Gönderimi Son Tarihi : 17 Mart 2022 olarak güncellenmiştir

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi : 13 Haziran 2022

Sempozyum Programı Duyurulması : 15 Nisan 2022

Sempozyum Tarihi : 11-12 Mayıs 2022

ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) TEBLİĞ ÇAĞRISI

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından kurucusu merhum A. Yaşar Bayboğan anısına 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde online/çevrimiçi olarak “Uluslararası Göç ve Mülteci Hukuku Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyum, uluslararası göç ve mülteci hukuku alanında ulusal ve uluslararası camiadan ve farklı disiplinlerden akademisyenler ile kamu ve sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanları bir araya getirerek, disiplinlerarası fikir alışverişi ve çalışma ortamının oluşturulması, alanla ilgili araştırma, fikir ve deneyim paylaşımının sağlanması ve hukuk alanındaki güncel konuların tartışılmasını hedeflemektedir.

Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 20 dakikalık süre içerisinde sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.

Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin özetleri, bildiri özet kitabında; bildirilerin tam metinleri tam metin e-kitabında ISBN’li olarak yayımlanacaktır.

Sempozyum ücretsiz olup, Doçentlik ölçütlerini karşılamaktadır.

KURULLAR

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ünal AY, Çağ Üniversitesi

Prof. Dr. Angela KANE,  BM Eski Genel Sekreter Yardımcısı

Prof. Dr. Feyzullah GÖKDEMİR, Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld, Almanya
Prof. Dr. Yücel ERTEKİN, Çağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Engin OBA, Çağ Üniversitesi
Prof. Dr. Esat ARSLAN, Çağ Üniversitesi
Prof. Dr. Harun ARIKAN, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Herbert R. REGINBOGIN, The Catholic University of America
Doç. Dr. Günnur Ertong ATTAR,  Mersin Üniversitesi
Doç.Dr. Aslı BİLGİN, Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Murat KOÇ, Çağ Üniversitesi
Doç. Dr. Murat KÖYLÜ, Çağ Üniversitesi
Dr. Alice Edwards, Adjunct Faculty, University of Oxford / Occasional Lecturer, IIHL, San Remo 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa Tevfik ODMAN, Çağ Üniversitesi (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Sami DOĞRU,  Çağ Üniversitesi
Öğr. Gör. Gökçe KELAHMET, Çağ Üniversitesi
Öğr. Gör. Dilara ÇIPLAK,  Çağ Üniversitesi
Öğr. Gör. Hasan Basri ÖZKAN,  Çağ Üniversitesi
Arş. Gör Özge DEMİRDELEN,  Çağ Üniversitesi
Arş. Gör. Nilay SOYDAN MENZİ, Çağ Üniversitesi
Arş. Gör. M. Ömer KESİLMİŞ, Çağ Üniversitesi
Turkish