YAYIM İLKELERİ

Tam metin olarak yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yazı dili Türkçe veya İngilizce’dir.

Tam metin dili İngilizce olanlar için Türkçe özet ve Türkçe başlık zorunluluğu bulunmamaktadır. Başlık ortalı, büyük harfli, kalın ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Başlık altında yine orta hizalı olarak 11 punto ile “Yazar İsim Soy isim” yazmalı ve soy ismin sonuna rakamla dipnot verilmelidir. Dipnotta ise unvan, ana bilim dalı veya kurumu e-posta adresi bilgileri ve ORCID numarası eklenmelidir.

Tam metnin özet bilgileri 10 punto ve 150-300 kelime arasında olmalıdır. İlk satır 0.75 girintili, aralıklar ise önce 6nk, sonra 6nk olmalıdır. Metin 1,50 satır aralıklı ve iki yana yaslanmalıdır. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelime olmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı ve aralarında virgül konulmalıdır. Anahtar kelimelerinin sırası alfabetik ve biçimi ise aşağıdaki gibi olmalıdır. İngilizce özet bilgilerinde yazar isimleri bulunmamalı ve aşağıdaki gibi olmalıdır.

Gövde metinleri, (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler hariç) en az yirmi (20), en fazla otuz (30) sayfa, Microsoft Office Word programında Times New Roman fontu ile 11  punto büyüklüğünde, ilk satır 0.75 girintili, aralıklar ise önce 6nk, sonra 6nk, 1,50 satır aralıklı olmalı ve iki yana yaslanmalıdır. Paragraflar arasında öncesi 6nk sonrası 6nk boşluk bulunmalıdır. Atıf sistemi Hukuk Temel Alanında sayfa altı dipnot sistemi kullanılmalıdır.

Dipnotlar, 10 punto Times New Roman, tek satır aralıklı, iki yana yaslanmalıdır. Editör, yazılardaki imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, tam metnin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır. İmlada, şapkalı kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır. Makalenin sonunda mutlaka “Kaynakça” verilmelidir. Kaynakça ve atıflar, Hukuk Temel Alanı standardına göre hazırlanmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için https://conference.cag.edu.tr/hukuksempozyum/yazim-yayin-ilkeleri/ sayfası incelenebilir.

Her eserin sonunda aşağıda belirtilen kurallara uygun kaynakça yer almalı, kullanılan kaynaklar dipnotta gösterilmelidir.

Tam metinlerde sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi kullanılmayacaktır.

Makale içerisindeki giriş ve ana başlıklar sola yaslamalıdır. Başlıklar, “roma rakamıyla” numaralandırılarak büyük harflerde, alt başlıklar ise A, B, C, D … şeklinde devam etmeli ve sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Bir kademe alt başlık var ise 1, 2, 3, 4 … şeklinde devam etmeli ve yine sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ayrıca başka bir stil uygulanmayacaktır.

Burada belirtilen kurallar çerçevesinde çalışmaların, editörlüğe e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen çalışmalarda, yazarın adı, çalıştığı kurum bilgileri, ORCID numaraları ile elektronik posta adresi açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

Yazarların, gönderdikleri çalışmaların son kontrollerini yaptıkları ve yayıma bu şekilde gönderilmesine rıza gösterdikleri kabul edilir.

Yayımlanan tam metinlerin bütün yayın hakları Çağ Üniversitesi’ne aittir. Yayınlanan tam metinlerden alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan tam metinlerdeki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir.

Gönderilen çalışmalar, Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen tam metinler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Sempozyum Düzenleme Kuruluna aittir.

Atıf Kuralları

  1. Sayfa altı dipnot sistemi kullanılmalıdır.
  2. Bir esere ilk atıf yapıldığı yerde kaynağın tüm detayları aşağıda belirtilen şekilde gösterilmelidir.

-Kitap (Tek Yazarlı)

Yazarın Adı Soyadı (sadece “BHarfleri” büyük); Kitabın Adı (Kitap adı kalın/bold yazılmalıdır.), Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl, atıf yapılan sayfa numarası.

-Kitap (İki Yazarlı)

Yazarın Adı Soyadı ve Yazarın Adı Soyadı (sadece “BHarfleri” büyük); Kitabın Adı (Kitap adı kalın/bold yazılmalıdır.), Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl, atıf yapılan sayfa numarası.

-Kitap (Üç Yazarlı)

Yazarın Adı Soyadı, Yazarın Adı Soyadı ve Yazarın Adı Soyadı (sadece “BHarfleri” büyük); Kitabın Adı (Kitap adı kalın/bold yazılmalıdır.), Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl, atıf yapılan sayfa numarası.

-Kitap (Birden Fazla Yazarlı)

Yazarın Adı Soyadı ve diğerleri (sadece “BHarfleri” büyük ve “Kaynakça” bütün yazarların ismine yer verilmek suretiyle burada ilk yazarın adı soyadı ve diğerleri); Kitabın Adı (Kitap adı kalın/bold yazılmalıdır.), Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl, atıf yapılan sayfa numarası.

-Çeviri Kitap

Yazarın Adı Soyadı (sadece “BHarfleri” büyük);  Kitabın Adı (Kitap adı kalın/bold yazılmalıdır.), (Çeviren: Çevirenin Adı Soyadı; Çeviri Kitap Adı, Baskı, Yer, Yıl), Baskı, Yer, Yıl, Sayfa Numarası.

-Makale

Yazarın Adı Soyadı (sadece “BHarfleri” büyük); “Makale adı”, Dergi adı (Dergi Adı italik yazılmalıdır), Cilt: , Sayı: , İlk ve Son Sayfa Sayfa Aralığı, Yıl, Sayfa Numarası, internet sitesi (varsa), erişim tarihi.

-Konferans Tebliği

Yazarın Adı Soyadı (sadece “BHarfleri” büyük);  “Tebliğin Başlığı”, Editörün Adı Soyadı (Editör), Konferans İsmi, Yer, Tarih.

-Tez

Yazarın Adı Soyadı (sadece “BHarfleri” büyük);  “Tez Başlığı”, Türü: Yüksek Lisans-Doktora (Türü italik yazılmalıdır), Üniversite, Enstitü, Yıl, Sayfa Numarası.

– Mahkeme Kararı

Merci İlgili Daire, Tarih, Esas, Karar (Kaynak).

-İnternet Adresi

Yazarın Adı Soyadı (sadece “BHarfleri” büyük);  Mecra, Başlık, e.t.

(“e.t.” ifadesi erişim tarihini ifade etmektedir.)

  1. İlk atıf yapıldıktan sonra devam eden kısımlarında ise sadece “Yazarın Soyadı, atıf yapılacak sayfa” şeklinde belirtilerek atıf sürdürülmelidir.
  2. Aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapılmışsa ilk atıflardan sonra gelen atıflarda eserleri ayırt etmek amacıyla eserlere bir kısa ad konulmalı ve bu kısa adlar kaynakçada da en sonda parantez içinde yazılmalıdır.

(Yazarın Soyadı, Eserin Kısa Adı, atıf yapılacak sayfa.)

  1. Bir dipnotta birden fazla atıf var ise atıflar noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
  2. Kaynakçada ise yukarıda usulü gösterilen atıf kurallarına uygun olarak; ancak son kısımdaki atıf yapılacak sayfa numarası çıkarılmak suretiyle kaynaklar, yazarın soyadlarının alfabetik sırasına göre sıralanmalıdır.