Önemli Tarihler

Bildiri özetlerini son gönderme tarihi: 27 Mayıs 2022

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 10 Haziran 2022

Sempozyum programının ilan tarihi: 20 Haziran 2022

Sempozyum Hakkında Önemli Bilgiler

 • Sempozyuma katılım ücretsizdir.
 • Sempozyum dili Türkçedir.
 • Bilgi şölenine Türkiye’de Türkoloji alanında öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
 • Bilgi şöleninde sunulmak üzere hazırlanan bildirilerin içerikleri Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalının temalarıyla ilgili olmalıdır.  
 • Bilgi şölenine katılmak için gönderilen bildirilerin özgün olması, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve sunulmamış olması zorunludur.
 • Yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)a aittir.
 • Zoom platformu üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek bilgi şöleninde oturumlar 3 ayrı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.
 • Sözlü sunumlar için katılımcılara ayrılan süre 10 dakikadır. Sözlü sunumların sonunda yer alan soru-cevap bölümü ise 5 dakika ile sınırlandırılmıştır.
 • Bilgi şöleniyle ilgili her türlü sorularınızı gencarastirmacilar@cag.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
 • Bilgi şöleniyle ilgili tüm duyuru ve gelişmeleri web sitemizden takip edebilirsiniz.

Sempozyum Alt Temaları

 • Dijital Kültür ve İnternet Folkloru
 • Somut Olmayan Kültürel Miras
 • Uygulamalı Halkbilim
 • Kuramsal İncelemeler
 • Halk Edebiyatı ve Karşılaştırmaları
 • Halk İnançları
 • Halk Oyun ve Eğlenceleri
 • Çocuk Oyunları
 • Geleneksel Sporlar
 • Halk Tiyatrosu
 • Bayramlar-Törenler-Kutlamalar
 • Halk Müziği
 • Halk sanatları
 • Halk Dansları
 • Halk Bilgisi
 • Halk Mutfağı
 • Giyim-Kuşam-Süslenme Kültürü
 • Dünyadaki Türkoloji Merkezleri ve Çalışmaları
 • Türk Dilinin Kaynakları
 • Türkçenin Dünya Dilleri ile Etkileşimi
 • Türkçenin Söz Varlığı
 • Dil Politikaları
 • Türk Dilinin Sorunları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Eski Türk Edebiyatının Kaynakları
 • Eski Türk Edebiyatında Motif İncelemeleri
 • Eski Türk Edebiyatında Şerh Geleneği
 • Edebi Sanatlar
 • Nazım Şekilleri
 • Aruz
 • Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun Edebiyatı
 • Fecr-i Âti Şiiri
 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatı
 • Modern Eleştiri Kuramları
 • Karşılaştırmalı Edebiyat