Ülkenin farklı üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören Türkoloji öğrencilerinin bir araya gelip, iletişim kurabilecekleri, entelektüel gelişimlerine katkı sağlayacakları, alanla ilgili güncel çalışma ve sorunların konuşulacağı, öğrencilerin kendi ürünlerini sunabilecekleri, kendilerini sınayabilecekleri bir etkinlikle akademik bilinç oluşturmak hedeflenmektedir. Böylece bilimsel farkındalık yaratmak ve gençleri bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amaçlanmaktadır.