Değerli Bilim İnsanları,

 8 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan II. Uluslararası Doğu Akdeniz Kongresi: Rekabet, İşbirliği ve Sürdürülebilirlik kongresinde sizleri ağırlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kongremiz Çağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi işbirliği ile Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Kongre hem yüz yüze hem de online olacak şekilde hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

“II. Uluslararası Doğu Akdeniz Kongresi Rekabet, İşbirliği ve Sürdürülebilirlik kongremizin temel amacı, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Uluslararası İlişkiler bölümüne yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasına, geliştirilmesine ve yeni perspektiflerin oluşmasına aracılık ederek Uluslararası İlişkiler alanı başta olmak üzere diğer sosyal bilimler alanlarına katkıda bulunmaktır.

Böylelikle kongreyle, bölgenin öneminin ve güvenlik sorunlarının ele alındığı ilk kongreden farklılaşarak, güncel gelişmeler ışığında bölgedeki mevcut işbirliği, rekabet ve sürdürülebilirlik alanları ele alınacaktır. Arap-İsrail barışı konusunda ilerlemelerin yaşanması, Suriye’deki karışıklıkların kontrol altına girme yolunda olması, Ukrayna’da sorunlar nedeniyle Rusya’nın bölge üzerinde daha az görünür olması gibi uluslararası gündemde yaşanan gelişmeler, kongrenin temasına “işbirliği” alanının eklenmesinin gerekli olduğunu göstermiştir. Ayrıca, her ne kadar Doğu Akdeniz bölgesinde işbirliği öne çıkmaya başlasa da, Çin’in önemli bir aktör olarak bölgede yeni girişimlere yönelmesi (bölgeye ilgisinin artması) ve Amerika’nın Orta Doğu bölgesine daha fazla eğilmesi benzeri gelişmeler, bölgenin bir “rekabet” alanı olabileceğinin dikkate alınmasını gerektirmiştir. Dolayısıyla kongrenin ikincisi, bölgesel aktörleri ele alan ilk kongreden farklılaşarak, küresel aktörlerin girişimlerini de değerlendirecektir.

Güncel gelişmeler ışığında, Doğu Akdeniz’deki rekabetin işbirliğine nasıl dönebileceği, bölgedeki normalleşme dinamiklerinin neler olduğu ve artan rekabet alanları değerlendirilecektir. Bu kapsamda kongre, eyleme geçirilebilir sonuçlar üretmeyi, disiplinler arası işbirliğini teşvik etmeyi ve bölgenin karşılaştığı zorluklara yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kongre hakemli olarak düzenlenecektir. Bu kapsamda bildiriler kongre için düzenlenmiş web sitesi üzerinden toplanacaktır. Gönderilen bildiriler hakem değerlendirmesinden (peer review / blind review-gizli) geçecektir. Bildirilerin hakem değerlendirmesinden geçmesi durumunda katılımcıya bildirimde bulunulacaktır.

Kongrede sunulan bildiriler Kısa Özet olarak kongre e-kitapçığında basılacaktır.

KONGRE KONULARI

Enerji

Kıbrıs

Göç

Güvenlik

Dış Politika

Uluslararası Hukuk

İnsan Hakları

Terörizm

Çevre

İklim Değişikliği

Ekonomi

KONGRE PROGRAMI

İkincisini düzenleyeceğimiz kongrenin programı ise aşağıdaki şekildedir.