Mail: sfais2024@cag.edu.tr
Phone: +90 0324 651 48 00
Banner Shadow

ANASAYFA

SFAIS 2024 konferanslarının amacı, farklı alanlarından akademisyen ve uygulamacıları bir araya getirerek sürdürülebilir kalkınma konusunda yöntem ve fikirleri paylaşmaktır. Çevre sorunları ile ilgili artan endişeler, küresel anlamda “çevre bilinci ve sürdürülebilirlik” olgusunu farklı bir boyuta taşımaktadır. Günümüzde küresel ısınma, iklim değişikliği gibi hızla artan çevre sorunları, ekolojik ve enerji sorunları yaşam alanlarımızı olumsuz etkilemektedir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, bu tür sorunları çözmek için bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.

 

Bu doğrultuda, ‘Vizyonun Ötesinde: Sürdürülebilir Gelecekler İş Başında – Sürdürmek için İnovasyon’ konferansı, Çağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 26-27 Eylül 2024 tarihlerinde hibrit formatta (Yüzyüze ve Online) gerçekleştirilecek. Konferans, disiplinler arası bir yaklaşımla çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, SFAIS 2024 konferansının amacı, farklı bilim alanlarından akademisyenleri ve uygulayıcıları bir araya getirerek sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yöntem ve fikirleri paylaşmaktır. Bunun yanı sıra, UNITAR tarafından başlatılan ve ELARA ve EUT+ tarafından takip edilen konferansların devamı niteliğinde olan bu konferans, uluslararası paydaşları yeni bölgesel paydaşlarla bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

DAVETLİ KONUŞMACILAR
(Technological University Dublin & European University of Technology)

John O’Connor

(Technological University Dublin & European University of Technology)
(United Nations Institute for Training and Research -UNITAR)

Dr. Jon-Hans Coetzer

(United Nations Institute for Training and Research -UNITAR)
(Technical University of Sofia, Bulgaristan)

Assoc. Prof. Yoana Pavlova

(Technical University of Sofia, Bulgaristan)
(Palacký University Olomouc, Çek Cumhuriyeti)

Assoc. Prof. Jarmila Zimmermannová

(Palacký University Olomouc, Çek Cumhuriyeti)
Konferans Konuları
 • İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
 • Enerji ve Çevre
 • Çevre Kirliliği
 • Sosyal Sorumluluk
 • Yenilenebilir Enerji
 • Yeşil Ekonomi
 • Teknoloji ve Sürdürülebilirlik
 • Küreselleşme ve Kentleşme
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Uluslararası Çevre Sorunları
 • Güvenlik
 • Uluslararası Politika ve Sürdürülebilirlik Küresel Çevresel Değişim
 • Küresel Çevre Politikaları
 • Sürdürülebilirlik Eğitimi
 • Su Okuryazarlığı
 • İlgili disiplinlere ilişkin diğer konular.
Konferans Programı

Daha sonra ilan edilecektir.