İletişim
(Çağ Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekan Yardımcısı.


sfais2024@cag.edu.tr

Doç. Dr. Murat GÜLMEZ

(Çağ Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekan Yardımcısı. sfais2024@cag.edu.tr
(Çağ Üniversitesi) Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü.
sfais2024@cag.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre Kadir ÖZEKENCİ

(Çağ Üniversitesi) Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü. sfais2024@cag.edu.tr
(Çağ Üniversitesi) Uluslararası İlişkiler Bölümü 

sfais2024@cag.edu.tr

Arş. Gör. Özge ÇETİNER

(Çağ Üniversitesi) Uluslararası İlişkiler Bölümü sfais2024@cag.edu.tr