24-25 Nisan 2020

STEAM’de Medyanın Görünmeyen Yüzü – Uluslararası Konferans

Çağ Üniversitesi

Davet Metni

Yenilikçi bir yaklaşım olarak STEAM, K-12 eğitiminde yer alan bütün dersleri görünür bir biçimde bünyesinde barındırıyor. Medya, her ne kadar bugünün dünyasında pek çok farklı türüyle hayatımızı ele geçirmiş olsa da, STEAM’de açık ve net bir görünürlüğe sahip değil. Bu nedenle, 21. Yüzyıl’ın öğrencilerini, gelecekte karşılaşacakları küresel zorluklara karşı daha eğitimli hale getirebilmek için, K-12 eğitimindeki STEAM yaklaşımında medyayı görünür hale getirmek zorunlu hale gelmiştir.

Bu konferansı, 21. yüzyılın küresel zorluklarına odaklanarak, STEAM derslerine medyayı yerleştirmenin yollarını tartışmak amacıyla, kariyerlerinin her aşamasında akademisyenler, araştırmacılar, eğitimciler, öğretmenler ve bürokratlar için ortak bir platform geliştirmek amacıyla düzenliyoruz. Özellikle aşağıdaki konularla ilgileniyoruz:

  • Medya Eğitimi
  • STEM/STEAM Eğitimi
  • Eleştirel Medya / Eleştirel Medya Okuryazarlığı
  • Medyadaki Güncel Eğilimler
  • Medya ve Öğrenme
  • İletişim ve Medya Eğitimi
  • Eğitim Araştırmalarında Metodoloji

Sunum Türleri

Katılımcıların, tamamlanmış çalışmalarını, devam eden çalışmalarını ya da posterlerini konferans ekibine sunmaları beklenmektedir. Konferansın dili İngilizce ve Türkçe Olacaktır.

  • Tamamlanmış ya da devam eden çalışmalar (15 dakikalık sunum ve 5 dakikalık soru-cevap süresi)
  • Poster Sunumu (Posterler, en fazla A1—594mm x 840mm olmak üzere herhangi bir ebatta olabilir.)