Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

1957 yılında Ankara doğumlu. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümünden, doktora derecesini ise GAZİ Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden aldı. 2011 yılında doçent oldu. KOSGEB Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili olarak 20’den fazla Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Ayvansaray Üniversitesinde danışmanlık yaptı. ODTÜ, TOBB ETÜ, KASTAMONU, ERCIYES, İstanbul Aydın Üniversitelerinde ders verdi. OECD PISA, PIAAC, ECEC, müfredat içeriği haritalaması, ET2030 programlarına katıldı. Birçok FP7, H2020 ve ERASMUS + projelerinde ortak ve / veya danışman olarak görev yapmaktadır. Zihin Haritalama Derneği kurucusudur.Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisi kurucusu ve editörüdür. 2014-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Milli Eğitim Bakanı danışmanıdır.

Doç. Dr. Devrim Akgündüz

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında tamamladı. MEB ve üniversitelerin çeşitli kademelerinde öğretmen, proje koordinatörü, danışman, uzman, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. STEM eğitimi, proje hazırlama teknikleri ve yönetimi, harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya, eğitim teknolojileri, teknoloji entegrasyonu, uluslararası değerlendirme sınavları ve eğitimde inovasyon ile ilgili on binlerce öğretmen, yönetici ve öğrenciye konferans, seminer ve hizmet içi eğitim verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığının daveti ile IVLP (2009) ve yürütücüsü olduğu STEM projesi (2014) kapsamında ABD’de 10 Eyalet ve 32 şehirde 50 toplantıya katıldı. ABD’de Bilim Merkezleri, Müzeler, Düşünce Kuruluşları, Bakanlıklar, Üniversiteler, Eğitim Kuruluşları, Okullar, Kütüphaneler, Yerel Yönetimler ve Enstitülerde temaslarda bulundu. 2006’da Türkiye’nin ilk proje sitesi olan Proje Okulunu projeokulu.com), STEM eğitimi ile ilgili Türkiye’deki ilk organizasyon olan STEM Okulunu (stemokulu.com), World STEM Organizasyonunu (worldstem.org) ve Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarını kurdu. Türkiye’nin STEM eğitimi ile ilgili ilk raporları olan STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme Raporunun editörlüğünü ve yazarlığını yaptı. TÜBİTAK, UNESCO, TÜSİAD, Avrupa Birliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı fonlu STEM projelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Dr. Akgündüz halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bölümü öğretim üyeliği, STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörlüğü görevine devam etmektedir. Ayrıca; STEM Laboratuvarı, STEM Okulu ve STEM Öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan STEM Öğretmeni Sertifika Programını (www.stemokulu.com), World STEM Education Conference (worldstemed.org) ve World STEM Festival (worldstemfest.org) adlı organizasyonları yönetmektedir.

Jullian McDougall

Medya ve Eğitim Profesörü, Medya Uygulamalarında Mükemmeliyet Merkezi  (Centre for Excellence in Media Practice) Müdürü ve Yüksek Öğretim Akademisi’nde öğretim üyesi. Medya Uygulaması ve Eğitimi’ni düzenlemekte ve Bournemouth Üniversitesi’nde Yaratıcı ve Medya Eğitimini üzerine Profesyonel Doktora yapmaktadır.