Bildiri Özet Gönderimi Son Tarih

13 Mart 2020

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması

20 Mart 2020

Kayıt ve Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih

5 Nisan 2020